لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی رابطه بین وضعیت پژوهشی و کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن            0000-00-00
2    سنجش رویکردهای برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد.            0000-00-00
3    بررسی توان پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد براساس شیوه تحصیل آنان در دوره دکتری( پژوهش محور و آموزش‌-پژوهش محور) و مقایسه نقش برنامه‌های درسی اجرا شده در طول دوره            0000-00-00
4    ارزیابی برنامه درسی اجراشده در دوره کارشناسی علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی و دبستانی) دانشگاه فردوسی مشهد و پیشنهاد برنامه درسی جدیدی            0000-00-00
5    تعیین سهم پیش کنندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان حوزه علوم انسانی            0000-00-00
6    میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی برای ورود به برنامه‌های درسی در راستای بومی‌سازی برنامه‌های درسی (در دوره ابتدایی شهرستان کلات نادر    کارشناسی ارشد    جلایری لائین, زینت    2010-04-13
7    بررسی رابطه تفکر انتقادی معلمان دوره ابتدایی با ترجیح سبک تدریس آنان    کارشناسی ارشد    حبیبی پور, مریم    2010-04-22
8    انطباق کتاب های علوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش محیط زیست (بر اساس استانداردهای آموزش محیط زیست)    کارشناسی ارشد    ماشاالهی نژاد, زهرا    2010-06-08
9    طراحی الگوی مطلوب (جایگزین) برنامه درسی تربیت اجتماعی برای دورۀ راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    دهقانی, مرضیه    2010-09-11
10    تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن    کارشناسی ارشد    اسدی, لیلا    2011-03-16
11    کیفیت تدریس مجازی استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب    دکتری (Ph.D)    اکبری بورنگ, محمد    2011-04-26
12    ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور    دکتری (Ph.D)    عجم, علی اکبر    2011-06-15
13    نقش ادراک از کیفیت تدریس اساتید در تفکر انتقادی دانشجویان علوم تربیتی    کارشناسی ارشد    پاک مهر, حمیده    2011-07-15
14    طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    صابری, رضا    2011-09-21
15    ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد    کارشناسی ارشد    کاظمی قره چه, مهوش    2011-10-18
16    بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان    کارشناسی ارشد    کردافشاری, فاطمه    2011-10-18
17    شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خلاق در دانشگاه    دکتری (Ph.D)    محبی امین, سکینه    2012-03-12
18    رابطه تولیدات پژوهشی با نمرات ارزشیابی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری    کارشناسی ارشد    آذین فرد, اعظم    2012-06-26
19    نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی نسبت به رشته تحصیلی خود و نقش آن در درگیری تحصیلی آنان    کارشناسی ارشد    جباری بزدی, مرضیه    2014-03-10
20    شناسایی سبک تدریس غالب معلمان ابتدایی سوریه و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن    کارشناسی ارشد    سلامه, ممدوح    2015-05-03
21    ارزیابی وضعیت موجود و تعیین راهبرد آموزشی اثربخشِ پرورش شایستگی‌های پژوهشی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی دوم ابتدایی    دکتری (Ph.D)    حسین پناه, مهدی    2015-05-31
22    بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در خصوص فرایند بازنگری برنامه های درسی علوم انسانی    کارشناسی ارشد    خسروی میاب, فریده    2015-12-03
23    بررسی فرآیند انتخاب و نگهداری مدیران مدارس دوره اول متوسطه و شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی، شهرستان جغتای.    کارشناسی ارشد    الیاسی نژاد, عباس    2016-03-08
24    میزان انطباق برنامه‌های درسی اجرا شده درس ریاضیات دوره لیسه (متوسطه دوم) با برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش‌ و پرورش جمهوری اسلامی افغانستان    کارشناسی ارشد    حیدری, وحید احمد    2016-05-01
25    وضعیت نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی با توجه به نقش عوامل تسهیل بخش اجرا    کارشناسی ارشد    رشیدی, ثریا    2016-06-05
26    عوامل تسهیل کننده و چالش زای اجرای برنامه درسی در نظام دوری(یک معلم ثابت) در دوره اول ابتدایی    کارشناسی ارشد    امیری, غلامرضا    2016-07-09
27    شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏کننده تدریس اثربخش برای تدریس درس کارآفرینی (مورد: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)    کارشناسی ارشد    سالاری فورک, عاطفه    2017-02-04
28    مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال: تعیین نقطه بهینه چالش با تکیه بر مدل جنتایل    دکتری (Ph.D)    گوهررخی, سهیلا    2017-03-13
29    توصیف وضعیت تدریس در کلاس‌های چندپایه و ارائه راه‌کارهایی جهت تدریس اثربخش: پژوهش موردی دبستان پانزده خرداد روستای کشکک از توابع شهرستان تربت‌جام    کارشناسی ارشد    ذاکری حسن ابادی, مژگان    2017-03-13